Nấm Bạch Tuyết (Nấm Hải Sản)

Nấm trồng trên trang trại nấm thuộc xã Nam Dong, Cư Jut, Dak Nông.

Đơn vị tính : 1 KG

Mã: NAM1 Danh mục:

Call Now